Надлежни органи

Found 49 public authorities in the category ‘Градинки’

Јавна Детска градинка “8 Март“- Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна Детска градинка “Весели цветови“- Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна општинска установа детска градинка “Фидани”-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна општинска установа за деца - Детска градинка „Калинка”- Валандово 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна општинска установа за деца - Детска градинка “Снежана”- Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа за деца – Детска градинка “11 Октомври”- Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа за деца-Детска градинка “13 Ноември“- Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа за деца - Детска градинка “23 Август”- Берово 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа за деца-Детска градинка “25 Мај“ - Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа за деца – Детска градинка “7 Септември”- Македонски Брод 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа за деца – Детска градинка “8-ми Март”-Струга 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа за деца – Детска градинка “Брешиа“- Дебар 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа за деца – Детска градинка “Буба Мара”- Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа за деца-Детска градинка „Детска Радост“- Гостивар 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа за деца – Детска градинка “Детска Радост”- Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа за деца - Детска градинка “Јасна Ристеска“- Охрид 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа за деца - детска градинка „Мајски цвет“- Битола 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа за деца Детска градинка „Наша иднина“- Прилеп 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа за деца - Детска градинка „Олга Мицеска“- Кичево 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа за деца - Детска градинка “Пролет”- Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа за деца – Детска градинка “Радост “- Гевгелија 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа општинска-Детска градинка “Мајски Цвет”- Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа општинска детска градинка “Орце Николов”-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Општинска детска - Градинка “Распеана младост”- Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавни установи за деца - Детска градинка “Бамби”- Македонска Каменица 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ЈОУДГ „8-ми Април“-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ЈОУДГ „Борис Трајковски“-Демир Капија 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општинска јавна установа -Детска градинка “7 септември“- Пехчево 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општинска јавна установа за деца – Детска градинка “Астибо“- Штип 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општинска јавна установа за деца – Детска градинка “Гоце Делчев”- Виница 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општинска јавна установа за деца - Детска градинка “Димче Мирчев”- Велес 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општинска јавна установа за деца - Детска градинка “Кочо Рацин”- Скопје 1 барање е поднесено.
Додадено на .
Оштинска јавна установа за деца – Детска градинка “Младост”- Тетово 0 барања се поднесени.
Додадено на .

Не може да го најдете она што го барате?

Прикажи само...

Започнувајќи со

Државни институции

Судска власт

Општини

Јавни претпријатија и установи

Здравствени установи

Правни и физички лица кои вршат јавни овластувања

Образовни институции

Дали недостасува некој имател?

Листа од сите иматели (CSV)