Надлежни органи

Found 14 public authorities in the category ‘Државни правобранителства’

Државно правобранителство-Битола службено лице: Зорка Кукурековска-Лековска ул.„Славко Лукаровски„ б.б. (047) 233-120
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државно правобранителство-Велес службено лице: Лила Талеска ул.”Маршал Тито” б.б. (043) 235-042
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државно правобранителство-Гевгелија службено лице: Велика Ристова ул. „Димитар Влахов“ бр.5 (034) 213-208
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државно правобранителство-Гостивар службено лице: Бобан Симјановски ул.„Живко Брајковски“ бр. 1 (042) 272-556
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државно правобранителство-Кавадарци службено лице: Снежана Гелова ул.„Маршал Тито“ б.б. (043) 415-616
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државно правобранителство-Кочани службено лице: Даниела Диванисова ул. „Никола Карев“ бр.4 (033) 274-678
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државно правобранителство-Куманово службено лице: Валентина Јовановска ул.“11 Октомври” б.б. (031) 424-216
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државно правобранителство на РМ службено лице: Андријана Сливоска бул.„Гоце Делчев” бр.8, Скопје (02) 3230-214 (02) 3230-217 (02) 3229-351
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државно правобранителство-Охрид службено лице: Елизабета Лукановска ул.”Македонски Просветители” б.б. (046) 262-218
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државно правобранителство-Прилеп службено лице: Валентина Јорданоска бул.”Маршал Тито” б.б. (048) 414-732
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државно правобранителство-Струга службено лице: Светлана Лекоска ул.”Струшки кепенци” б.б. (046) 786-544
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државно правобранителство-Струмица службено лице: Татјана Донкова ул.„Ленинова“ б.б. (034) 324-065
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државно правобранителство-Тетово службено лице: Снежана Исаевска ул.„Илинденска“ б.б. (044) 335-545
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државно правобранителство-Штип службено лице: Сунчица Кукушева ул. „Генерал Михајло Апостолски“ б.б. (032) 391-029
0 барања се поднесени.
Додадено на .

Не може да го најдете она што го барате?

Прикажи само...

Започнувајќи со

Државни институции

Судска власт

Општини

Јавни претпријатија и установи

Здравствени установи

Правни и физички лица кои вршат јавни овластувања

Образовни институции

Дали недостасува некој имател?

Листа од сите иматели (CSV)