Надлежни органи

Found 6 public authorities in the category ‘Дирекции’

Дирекција за безбедност на класифицирани информации 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Дирекција за заштита и спасување 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Дирекција за заштита на лични податоци 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Дирекција за радијациона сигурност 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Дирекција за технолошки индустриски развојни зони 1 барање е поднесено.
Додадено на .

Не може да го најдете она што го барате?

Прикажи само...

Започнувајќи со

Државни институции

Судска власт

Општини

Јавни претпријатија и установи

Здравствени установи

Правни и физички лица кои вршат јавни овластувања

Образовни институции

Дали недостасува некој имател?

Листа од сите иматели (CSV)