Надлежни органи

Found 1 public authority in the category ‘Централен регистар’

Централен регистар на РМ бул.”Кузман Јосифовски-Питу” бр.1, Скопје (02) 3288-100 (02) 3123-169
3 барања се поднесени.
Додадено на .

Не може да го најдете она што го барате?

Прикажи само...

Започнувајќи со

Државни институции

Судска власт

Општини

Јавни претпријатија и установи

Здравствени установи

Правни и физички лица кои вршат јавни овластувања

Образовни институции

Дали недостасува некој имател?

Листа од сите иматели (CSV)