Надлежни органи

Found 814 public authorities

Филолошки факултет „Блаже Конески“-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Фитосанитарна управа Службено лице: Марија Тодороска (02) 3134-477
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Фонд за здравствено осигурување на Македонија 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Фонд за осигурување на депозити 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија 2 барања се поднесени.
Додадено на .
Царинска управа на Р.М Службени лица: Слаѓана Дамјановска (02) 3293-910 (02) 3238-732 Катерина Хаџиска Ническа (02) 3116-188 (02) 3238-7...
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Центар за култура „Ацо Караманов“-Радовиш 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Центар за култура „Григор Прличев“-Охрид 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Центар за култура-Дебар 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Центар за стручно образование и обука Службено лице: Билјана Апостоловска
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Центар за управување со кризи 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Централен регистар на РМ бул.”Кузман Јосифовски-Питу” бр.1, Скопје (02) 3288-100 (02) 3123-169
3 барања се поднесени.
Додадено на .
Црвен крст на Република Македонија 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Шумарски факултет-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .

Не може да го најдете она што го барате?

Прикажи само...

Започнувајќи со

Државни институции

Судска власт

Општини

Јавни претпријатија и установи

Здравствени установи

Правни и физички лица кои вршат јавни овластувања

Образовни институции

Дали недостасува некој имател?

Листа од сите иматели (CSV)