Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Висока медицинска школа-Битола преку оваа страна.