Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до ВИП Оператор ДООЕЛ-Скопје преку оваа страна.