Централен регистар на РМ

Централен регистар

бул.”Кузман Јосифовски-Питу” бр.1, Скопје (02) 3288-100 (02) 3123-169

3 барања
Финансиски извештаи
Response by Централен регистар на РМ to Mirjana on .
Се чека внатрешна ревизија.
Delivery has failed to these recipients or groups: [1]Барања за Слободен пристап до информации од јавен карактер за Централен регистар на РМ ([Центр...
Delivery has failed to these recipients or distribution lists: [1]Барања за Слободен пристап до информации од јавен карактер за Централен регистар н...
Delivery has failed to these recipients or distribution lists: [1]Барања за Слободен пристап до информации од јавен карактер за Централен регистар н...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен пристап. ?