Собрание на РМ

Собрание

Службено лице: Слободан Кузмановски

3 барања
Плати и патни трошоци во Собрание
Барањето е испратено до Собрание на РМ од Петар на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Собрание на РМ, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен ве...
Плати и трошоци на пратениците
Follow up sent to Собрание на РМ by Петар on .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Собрание на РМ, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен ве...
Плати и останати трошоци за пратениците
Барањето е испратено до Собрание на РМ од Петар на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Собрание на РМ, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен ве...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен пристап. ?