Сектор за комуникација со јавноста на Министерство за животна средина и просторно планирање

Министерства

Службено лице: Сашо Секуловски (02) 2613-012 (02) 2613-015

1 барање
Почитувани Во врска со прашањето кое е поврзано со внес на кри кри- козорог (Carpa aegagrus cretica) Ве известуваме дека истиот е ловен дивеч и по...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен пристап. ?