Општина Крива Паланка

Општини

службено лице: Лидија Митовска, (031) 372-130

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Општина Крива Паланка преку оваа страна.