Општина Кисела Вода

Општини

службени лица: Николина Серафимоска Ѓорѓиева, Наташа Кујунџиќ, Славе Андоновски

2 барања
Службен акт ИП1 Бр. 22-110
Барањето е испратено до Општина Кисела Вода од Z на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Општина Кисела Вода, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Служб...
Одлука за завршена Е Акција
Барањето е испратено до Општина Кисела Вода од Сашка Цветковска на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Општина Кисела Вода, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Служб...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен пристап. ?