Општина Гевгелија

Општини

службено лице: Ката Ристова

1 барање
Приходи од казината
Response by Општина Гевгелија to Mirjana on .
Информациите не се чуваат.
Почитувана, Општина Гевгелија, како впрочем сите општини во Република Македонија, согласно важечките законски прописи, не остварува никакви приходи од...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен пристап. ?