Општина Берово

Општини

службени лица: Ѓорѓи Пеовски лок.104

1 барање
  From: Gjorgji Peovski [mailto:[1][email address]] Sent: Wednesday, March 18, 2015 1:37 PM To: '[2][FOI #160 е-пошта]' Subject: Одговор на Барање...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен пристап. ?