Министерство за внатрешни работи

Министерства, исто така познат како МВР

Службени лицa: Борис Пешевски Марија Јаковлеска (02) 3231-370 (02) 3143-128

2 барања
Број на лични карти Се чека класифицирање.
This is the mail system at host ip-10-58-137-127.eu-west-1.compute.internal. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered...
This is the mail system at host ip-10-58-137-127.eu-west-1.compute.internal. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен пристап. ?