Министерство за образование и наука

Министерства, исто така познат како МОН

Службено лице: Савче Здравковска

2 барања
Почитуванa, во прилог на овој маил Ви испраќам листа на приватни високообразовни установи кои во моментов поседуваат дозвола за работа од Министерствот...
Информација за високообразовни установи
Барањето е испратено до Министерство за образование и наука од Vesna Poposka на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани, би сакала да ве замолам, врз основа на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактерер да ми доставите листа на приватни вис...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен пристап. ?