Министерство за здравство

Министерства

Службено лице: (координатор) Анка Георгиевска

2 барања
Почитувани претставници на Министерство за здравство, Ви испраќам потсетување за моето барање, упатено на 16 јуни 2016, за кое одговорот требаше да м...
Флуоридизација на водата
Response by Министерство за здравство to gjoko on .
Се чека класифицирање.
Почитуван Г-дин Ѓоко, Во врска со вашето барање за информација од јавен карактер која се однесува на прашањето за флуоризација на водата, одговорот е д...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен пристап. ?