Министерство за финансии

Министерства

службено лице: Михајло Михајловски

4 барања
Трошење на буџет на ДИК
Барањето е испратено до Министерство за финансии од Петар на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Министерство за финансии, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“...
Вкупно приходи
Response by Министерство за финансии to Mirjana on .
Делумно успешно.
Почитувана г-ѓа Мирјана Бајрактарова, Во прилог Ви доставувам Одговор на Вашето барање за слободен пристап до информации од јавен карактер, кое барањ...
Почитувана, Во прилог Ви го доставуваме Одговорот на Вашето барање за пристап до информации од јавен карактер, кое барање е доставено до Министерств...
ИПА фондови и нивната искористеност
Барањето е испратено до Министерство за финансии од Диана Близнаковска на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Министерство за финансии, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен пристап. ?