Надлежни органи

Found 29 public authorities in the category ‘Клиники и клинички центри’

ЈЗУ Клиника за детска хирургија-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ЈЗУ Клиника за кардиологија-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ЈЗУ Клиничка болница„д-р Трифун Пановски“-Битола 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ЈЗУ Клиничка болница-Тетово 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ЈЗУ Клиничка болница - Штип 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести- Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ЈЗУ Универзитетска Клиника за неврохирургија-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија - Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ЈЗУ Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија - Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ЈЗУ Универзитетска клиника за Радиологија-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ЈЗУ Универзитетска клиника за ревматологија - Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ЈЗУ Универзитетска клиника за Токсикологија- Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ЈЗУ Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија- Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ЈЗУ Универзитетска клиника за уво,грло и нос 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ЈЗУ Универзитетска клиника за Урологија-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ЈЗУ Универзитетска Клиника за хематологија-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .

Не може да го најдете она што го барате?

Прикажи само...

Започнувајќи со

Државни институции

Судска власт

Општини

Јавни претпријатија и установи

Здравствени установи

Правни и физички лица кои вршат јавни овластувања

Образовни институции

Дали недостасува некој имател?

Листа од сите иматели (CSV)