Надлежни органи

Found 4 public authorities in the category ‘Апелациони судови’

Апелационен суд - Битола службено лице: Илија Николовски бул.”1-ви мај” бб (047) 239-319
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Апелационен суд- Гостивар службено лице: Александар Дуроски ул.„Живко Брајковски„ бр.1 (042) 221-545 (042) 221-544
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Апелационен суд - Скопје службени лица: Даринка Брашнарева Марија Атанасова бул.”Крсте Мисирков” бб (02) 3163-136 (02) 3137-072
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Апелационен суд - Штип службено лице: Александар Парчеклиев ул.“Генерал Михајло Апостолски” бр.16 (032) 391-037 (032) 393-455
0 барања се поднесени.
Додадено на .

Не може да го најдете она што го барате?

Прикажи само...

Започнувајќи со

Државни институции

Судска власт

Општини

Јавни претпријатија и установи

Здравствени установи

Правни и физички лица кои вршат јавни овластувања

Образовни институции

Дали недостасува некој имател?

Листа од сите иматели (CSV)