Надлежни органи

Found 25 public authorities in the category ‘Агенции’

Агенција за администрација 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Агенција за вработување на РМ 1 барање е поднесено.
Додадено на .
Агенција за електронски комуникации 4 барања се поднесени.
Додадено на .
Агенција за енергетика на РМ 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Агенција за иселеништво 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Агенција за катастар на недвижности 1 барање е поднесено.
Додадено на .
Агенција за млади и спорт 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Агенција за остварување на правата на заедниците 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Агенција за поддршка на претприемништво на РМ 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Агенција за пошти 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Агенција за промоција и поддршка на туризмот 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Агенција за разузнавање 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Агенција за регулирање на железничкиот сектор 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Агенција за стоковни резерви 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Агенција за супервизија на осигурување 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Агенција за управување со одземен имот 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Агенција за храна и ветеринарство 3 барања се поднесени.
Додадено на .
Агенција за цивилно воздухопловство 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Националната агенција за европски образовни програми и мобилност 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за финансиски прашања при Агенција за катастар на недвижности 0 барања се поднесени.
Додадено на .

Не може да го најдете она што го барате?

Прикажи само...

Започнувајќи со

Државни институции

Судска власт

Општини

Јавни претпријатија и установи

Здравствени установи

Правни и физички лица кои вршат јавни овластувања

Образовни институции

Дали недостасува некој имател?

Листа од сите иматели (CSV)