Јавно претпријатие за комунални работи “Комуналец”-Кавадарци

Јавни претпријатија

службени лица: Јордан Милков Васил Димитров

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Јавно претпријатие за комунални работи “Комуналец”-Кавадарци преку оваа страна.