Јавно комунално претпријатие „Комуналец“-Свети Николе

Јавни претпријатија

службени лица: Слободан Анчев Дарко Максимов

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Јавно комунално претпријатие „Комуналец“-Свети Николе преку оваа страна.