Ј. К. П. „Дервен“ – Велес

Јавни претпријатија

ул.„Вардарска” б.б. (043) 231-011 (043) 222-608

2 барања
2014-03-14 12:20 GMT+01:00 Димче Велев <[1][FOI #136 е-пошта]>: Почитувани претставници на Ј. К. П. „Дервен“ – Велес, Врз основа на член 4 и член...
Почитувани претставници на Ј. К. П. „Дервен“ – Велес, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен пристап. ?