Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Градежен факултет-Скопје преку оваа страна.