Град Скопје

Општини

Службено лице: Мирјана Блажевска, (02) 3297-255

1 барање
Организирање „Појадок на мост“
Response by Град Скопје to Петар on .
Делумно успешно.
Почитуван господин Петар Клинчарски Во прилог на електронската порака Ви го препраќаме одговорот по Вашето барање  за слободен пристап до информации...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен пристап. ?