Генерален секретаријат

Влада

Службено лице: Филип Чавдаревски

2 барања
Реклами за трето дете
Follow up sent to Генерален секретаријат by Петар on .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Генерален секретаријат, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Сл...
Докази за направени трошоци за службени патувања на премиерот
Барањето е испратено до Генерален секретаријат од Сашка Цветковска на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Генерален секретаријат, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Сл...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен пристап. ?