Државен завод за ревизија

Заводи, исто така познат како ДЗР

1 барање
Потрошени пари во државни институции и епилог од извештаите
Барањето е испратено до Државен завод за ревизија од Петар на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Државен завод за ревизија, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен пристап. ?