Државен инспекторат за градежништво и урбанизам

Министерства

бул.“Гоце Делчев“ бр.8, С к о п ј е (02) 3226-183

1 барање
Закон за надградба
Барањето е испратено до Државен инспекторат за градежништво и урбанизам од Сеад Факиќ на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Државен инспекторат за градежништво и урбанизам, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информац...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен пристап. ?