Државен пазарен инспекторат

Министерства, исто така познат како ДПИ

Службено лице: Методија Таневски

1 барање
Изречени санцкии и казни поради прекршоци
Барање до Државен пазарен инспекторат од Natasha Petkova. Појаснето од Natasha Petkova на .
Одамна е поминат рокот.
Потребна е листа на санцкии изречени во изминатите 3 години (септември 2013 година- септември 2015 година)

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен пристап. ?