Апелационен суд- Гостивар

Апелациони судови

службено лице:
Александар Дуроски
ул.„Живко Брајковски„ бр.1
(042) 221-545
(042) 221-544

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Апелационен суд- Гостивар преку оваа страна.