Апелационен суд - Битола

Апелациони судови

службено лице:
Илија Николовски
бул.”1-ви мај” бб
(047) 239-319

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Апелационен суд - Битола преку оваа страна.