Агенција за електронски комуникации

Агенции

4 барања
Донации
Барањето е испратено до Агенција за електронски комуникации од Denkovski Dragan на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Агенција за електронски комуникации, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен...
Патни трошоци
Барањето е испратено до Агенција за електронски комуникации од Сашка Цветковска на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Агенција за електронски комуникации, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен...
Пресметка за хонорари
Барањето е испратено до Агенција за електронски комуникации од Сашка Цветковска на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Агенција за електронски комуникации, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен...
Пресметка за плата
Барањето е испратено до Агенција за електронски комуникации од Сашка Цветковска на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Агенција за електронски комуникации, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен пристап. ?