Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до АД ОХИС „Наум Наумовски-Борче“- Скопје преку оваа страна.