Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до АД Македонска пошта - Дирекција- Скопје преку оваа страна.