Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до АД Државна Лотарија на Македонија преку оваа страна.