Закон за надградба

Сеад Факиќ го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Државен инспекторат за градежништво и урбанизам

Одговорот на ова барање е со многу пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Државен инспекторат за градежништво и урбанизам требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на внатрешна ревизија.

Од: Сеад Факиќ

Delivered

Почитувани претставници на Државен инспекторат за градежништво и урбанизам,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Кој има право да гради врз основа на новиот закон за надградба.
Дали куќите опфатени со ДУП подлежат на овој закон, односно дали куќа влезена во детален урбанистички план со висина од 5 метри може да се надгради по овој закон.

Со почит,

Сеад Факиќ

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Државен инспекторат за градежништво и урбанизам: