Не знаеме дали последниот одговор на ова барање содржи информации или не – ако сте вие Ангел Ве молиме најавете се и известете ги сите.

Трошоци на МНР

Ангел го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Министерство за надворешни работи

Ова барање има непознат статус. We're waiting for Ангел to read a recent response and update the status.

Од: Ангел

Delivered

Почитувани претставници на Министерство за надворешни работи,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:
Со колкав буџет располага министерството, и колку трошоци има за здравствени услуги?

Со почит,

Ангел Арсов

Врска до ова

Министерство за надворешни работи


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment .txt
2K Download View as HTML


Delivery has failed to these recipients or groups:

[1]Барања за Слободен пристап до информации од јавен карактер за МНР
([МНР е-пошта за барање])
The email address you entered couldn't be found. Please check the
recipient's email address and try to resend the message. If the problem
continues, please contact your helpdesk.

Diagnostic information for administrators:

Generating server: VEXCHANGE01.int2.mnr.gov.mk

[МНР е-пошта за барање]
Remote Server returned '550 5.1.1 RESOLVER.ADR.RecipNotFound; not found'

Original message headers:

Received: from VEXCHANGE01.int2.mnr.gov.mk (10.0.0.56) by
VEXCHANGE01.int2.mnr.gov.mk (10.0.0.56) with Microsoft SMTP Server (TLS) id
15.0.712.24; Tue, 13 Jun 2017 15:17:05 +0200
Received: from leopard.ukcod.org.uk (46.43.39.75) by
VEXCHANGE01.int2.mnr.gov.mk (10.0.0.56) with Microsoft SMTP Server (TLS) id
15.0.712.24 via Frontend Transport; Tue, 13 Jun 2017 15:17:05 +0200
Received: from titan.ukcod.org.uk ([46.43.39.82]:48345) by
leopard.ukcod.org.uk with esmtps (TLS1.2:DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA1:128) (Exim
4.80) (envelope-from <[FOI #263 е-пошта]>) id
1dKlfP-0007QF-75 for [МНР е-пошта за барање]; Tue, 13 Jun 2017 14:15:31
+0100
Received: from foimacedonia by titan.ukcod.org.uk with local (Exim 4.80)
(envelope-from <[FOI #263 е-пошта]>) id
1dKlfO-0004qJ-Gz; Tue, 13 Jun 2017 14:15:30 +0100
Date: Tue, 13 Jun 2017 14:15:30 +0100
From: =?UTF-8?B?0JDQvdCz0LXQuw==?= <[FOI #263 е-пошта]>
To: =?UTF-8?B?0JHQsNGA0LDRmtCwINC30LAg0KHQu9C+0LHQvtC00LXQvSDQv9GA0LjRgdGC?=
=?UTF-8?B?0LDQvyDQtNC+INC40L3RhNC+0YDQvNCw0YbQuNC4INC+0LQg0ZjQsNCy0LXQ?=
=?UTF-8?B?vSDQutCw0YDQsNC60YLQtdGAINC30LAg0JzQndCg?=
<[МНР е-пошта за барање]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: =?UTF-8?Q?=D0=91=D0=B0=D1=80=D0=B0=D1=9A=D0=B5_=D0=B7=D0=B0?=
=?UTF-8?Q?_=D1=81=D0=BB=D0=BE=D0=B1=D0=BE=D0=B4=D0=B5=D0=BD?=
=?UTF-8?Q?_=D0=BF=D1=80=D0=B8=D1=81=D1=82=D0=B0=D0=BF_=D0=B4=D0=BE?=
=?UTF-8?Q?_=D0=B8=D0=BD=D1=84=D0=BE=D1=80=D0=BC=D0=B0=D1=86=D0=B8=D0=B8_-?=
=?UTF-8?Q?_=D0=A2=D1=80=D0=BE=D1=88=D0=BE=D1=86=D0=B8_=D0=BD=D0=B0?=
=?UTF-8?Q?_=D0=9C=D0=9D=D0=A0?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Return-Path: [FOI #263 е-пошта]

References

Visible links
1. mailto:[МНР е-пошта за барање]

Врска до ова

Не знаеме дали последниот одговор на ова барање содржи информации или не – ако сте вие Ангел Ве молиме најавете се и известете ги сите.

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Министерство за надворешни работи: