Потрошени пари за „Ден на дрвото“

Петар го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Ј.П. за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ - Дирекција-Скопје

Настана грешка при достава или слична грешка, за која е потребна исправка од Слободен пристап тимот.

Од: Петар

Delivered

Почитувани претставници на Ј.П. за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ - Дирекција-Скопје,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

документи и фактури за колку пари се потрошени за периодот од август 2007-та година до крајот на 2014-та година за секоја акција „Ден на дрвото“ одделно, за набавка на садници, медиумска кампања и промоција и превоз на граѓаните?

Со почит,

Петар Клинчарски

Врска до ова

Ј.П. за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ - Дирекција-Скопје


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment .txt
2K Download View as HTML


This is an automatically generated Delivery Status Notification.

Delivery to the following recipients failed.

[email address]

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Ј.П. за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ - Дирекција-Скопје: