Потрошени пари во државни институции и епилог од извештаите

Петар го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Државен завод за ревизија

Одговорот на ова барање е со многу пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Државен завод за ревизија требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на внатрешна ревизија.

Од: Петар

Delivered

Почитувани претставници на Државен завод за ревизија,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Колку вкупно пари незаконски се потрошени во државните институции и во која статистички најмногу во периодот од 2006 - 2016-та година, во кои Државниот завод за ревизија има ревизорски извештаи за нетранспарентно трошење на буџетските пари и дали и колку случаи досега има отворено обвинителството врз основа на овие нив?

Со почит,

Петар

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Државен завод за ревизија: