Не знаеме дали последниот одговор на ова барање содржи информации или не – ако сте вие МЕДИТЕРАН НП Ве молиме најавете се и известете ги сите.

Листа на фирми увознички на стоки од Р.Србија

МЕДИТЕРАН НП го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Стопанска комора на Македонија

Ова барање има непознат статус. We're waiting for МЕДИТЕРАН НП to read a recent response and update the status.

Од: МЕДИТЕРАН НП

Delivered

Почитувани претставници на Стопанска комора на Македонија,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:
Ве молам поради потребата на работењето на нашата компанија(меѓународна шпедиција и транспорт) да ни издадете листа на фирми увознички на стоки од Р.Србија

Со почит,
Игор Петковиќ
Медитеран НП ДОО - Скопје

Врска до ова

Стопанска комора на Македонија


Attachment attachment.delivery status
1K Download

Attachment ..txt
2K Download View as HTML


Delivery has failed to these recipients or groups:

[1]Барања за Слободен пристап до информации од јавен карактер за Стопанска
комора на Македонија ([Стопанска комора на Македонија е-пошта за барање])
The recipient's mailbox is full and can't accept messages now. Please try
resending this message later, or contact the recipient directly.

Diagnostic information for administrators:

Generating server: mchamber.org.mk

[Стопанска комора на Македонија е-пошта за барање]
#554-5.2.2 mailbox full 554 5.2.2
STOREDRV.Deliver.Exception:QuotaExceededException.MapiExceptionShutoffQuotaExceeded;
Failed to process message due to a permanent exception with message Cannot
open mailbox /o=mchamber/ou=Exchange Administrative Group
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Configuration/cn=Servers/cn=EXMAIL/cn=Microsoft
System Attendant. 16.55847:9C000000,
17.43559:0000000008010000000000000000000000000000, 255.23226:553C0000,
255.27962:FE000000, 255.17082:DD040000, 0.26937:00000000,
4.21921:DD040000, 255.27962:FA000000, 255.1494:00000000,
255.26426:FE000000, 2.22787:00000000, 4.13032:0F010480, 0.25848:0F010480,
4.7588:0F010480, 0.25840:0F010480, 4.6564:0F010480, 4.5721:DD040000,
4.6489:DD040000, 0.34743:0F010480, 4.2199:DD040000, 0.56415:EC030000,
4.48223:DD040000, 4.17097:DD040000, 4.8620:DD040000, 255.1750:0F010480,
0.26849:14004967, 255.21817:DD040000, 0.26297:0F010480, 4.16585:DD040000,
0.32441:0F010480, 4.1706:DD040000, 0.24761:2D000000, 4.20665:DD040000,
0.25785:13800000, 4.29881:DD040000 ##

Original message headers:

Received: from leopard.ukcod.org.uk (46.43.39.75) by exmail.mchamber.mk
(192.168.250.6) with Microsoft SMTP Server id 14.3.319.2; Thu, 17 Nov 2016
10:12:28 +0100
Received: from titan.ukcod.org.uk ([46.43.39.82]:48905) by
leopard.ukcod.org.uk with esmtps (TLS1.2:DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA1:128) (Exim
4.80) (envelope-from <[FOI #252 е-пошта]>) id
1c7Ik7-0001gF-Qj for [Стопанска комора на Македонија е-пошта за барање]; Thu, 17 Nov 2016 09:12:27 +0000
Received: from foimacedonia by titan.ukcod.org.uk with local (Exim 4.80)
(envelope-from <[FOI #252 е-пошта]>) id
1c7Ik7-0006oA-Bu; Thu, 17 Nov 2016 09:12:27 +0000
Date: Thu, 17 Nov 2016 09:12:27 +0000
From: =?UTF-8?B?0JzQldCU0JjQotCV0KDQkNCdINCd0J8=?=
<[FOI #252 е-пошта]>
To: =?UTF-8?B?0JHQsNGA0LDRmtCwINC30LAg0KHQu9C+0LHQvtC00LXQvSDQv9GA0LjRgdGC?=
=?UTF-8?B?0LDQvyDQtNC+INC40L3RhNC+0YDQvNCw0YbQuNC4INC+0LQg0ZjQsNCy0LXQ?=
=?UTF-8?B?vSDQutCw0YDQsNC60YLQtdGAINC30LAg0KHRgtC+0L/QsNC90YHQutCwINC6?=
=?UTF-8?B?0L7QvNC+0YDQsCDQvdCwINCc0LDQutC10LTQvtC90LjRmNCw?= <[Стопанска комора на Македонија е-пошта за барање]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: =?UTF-8?Q?=D0=91=D0=B0=D1=80=D0=B0=D1=9A=D0=B5_=D0=B7=D0=B0?=
=?UTF-8?Q?_=D1=81=D0=BB=D0=BE=D0=B1=D0=BE=D0=B4=D0=B5=D0=BD?=
=?UTF-8?Q?_=D0=BF=D1=80=D0=B8=D1=81=D1=82=D0=B0=D0=BF_=D0=B4=D0=BE?=
=?UTF-8?Q?_=D0=B8=D0=BD=D1=84=D0=BE=D1=80=D0=BC=D0=B0=D1=86=D0=B8=D0=B8_-?=
=?UTF-8?Q?_=D0=9B=D0=B8=D1=81=D1=82=D0=B0_=D0=BD=D0=B0?=
=?UTF-8?Q?_=D1=84=D0=B8=D1=80=D0=BC=D0=B8?=
=?UTF-8?Q?_=D1=83=D0=B2=D0=BE=D0=B7=D0=BD=D0=B8=D1=87=D0=BA=D0=B8?=
=?UTF-8?Q?_=D0=BD=D0=B0_=D1=81=D1=82=D0=BE=D0=BA=D0=B8_=D0=BE=D0=B4?=
=?UTF-8?Q?_=D0=A0.=D0=A1=D1=80=D0=B1=D0=B8=D1=98=D0=B0?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Return-Path: [FOI #252 е-пошта]
Received-SPF: None (EXMAIL.mchamber.org.mk:
[FOI #252 е-пошта] does not designate permitted sender
hosts)

References

Visible links
1. mailto:[Стопанска комора на Македонија е-пошта за барање]

Врска до ова

Не знаеме дали последниот одговор на ова барање содржи информации или не – ако сте вие МЕДИТЕРАН НП Ве молиме најавете се и известете ги сите.

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Стопанска комора на Македонија: