Информација за високообразовни установи

Vesna Poposka го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Министерство за образование и наука

Одговорот на ова барање е со многу пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Министерство за образование и наука требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на внатрешна ревизија.

Од: Vesna Poposka

Delivered

Почитувани,
би сакала да ве замолам, врз основа на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактерер да ми доставите листа на приватни високообразовни установи кои во моментов поседуваат дозвола за работа од Министерството за образование и наука на Р. Македонија, бидејќи на официјалниот веб сајт има информација само во врска со акредитациите.

Однапред Ви благодарам

Со почит,

студент

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Министерство за образование и наука: