ИКСА

Благица го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Ректорат-Скопје

Барањето е одбиено by Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Ректорат-Скопје.

Од: Благица

Delivered

Почитувани претставници на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Ректорат-Скопје,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

1. Одобрени годишни програми за работа (план на активности и финансиски план) на СПУКМ (Студентски Парламент при УКИМ)за годините од 2007 до 2014 и финансиски и наративни извештаи од нивната работа за истите години.
2. Финансиски извештаи за реализацијата на ИКСА од 2007 до 2014 година од страна на УКИМ.

Со почит,

Благица

Врска до ова

Од: Tome Bassevski
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Ректорат-Скопје

[Subject only] Fwd: Барање за слободен пристап до информации - ИКС

прикажи ги наведените секции

Врска до ова

Од: Tome Bassevski
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Ректорат-Скопје


Attachment SCAN0001.PDF.pdf
368K Download View as HTML


Врска до ова

Од: Tome Bassevski
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Ректорат-Скопје


Attachment SCAN0001.PDF.pdf
418K Download View as HTML


Врска до ова

Од: Tome Bassevski
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Ректорат-Скопје


Attachment SCAN0001.PDF.pdf
337K Download View as HTML


Врска до ова

Од: Благица

Delivered

Почитувани претставници на Tome Bassevski,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Јас би сакала да ги добијам деталните финансиски извештаи поврзани со ставката ИКСА за периодот од 2007-2013, за да имам увид во секој трошок направен по овој основ.

Со почит,

Благица

Врска до ова

Од: Tome Bassevski
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Ректорат-Скопје


Attachment SCAN0001.PDF.pdf
436K Download View as HTML


Врска до ова

Од: Благица

Delivered

Почитувани претставници на Tome Bassevski,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Почитувани,

Со оглед на фактот дека студентите уплаќаат 750 ден. на почетокот на секоја учебна година, за ИКСА, на сметката на ректорат:

уплатница со назнака "за ИКСА на студентите на УКИМ" од 750 денари на сметката на Ректоратот
Трансакциска сметка 100000000063095
Сметка на буџетскиот корисник 1600103697 – 788 – 18
Приходна шифра и програма 723012 – 41

ректоратот при УКИМ, мора сметководствено да ги евидентира приливот на сретствата по ставката ИКСА, како и нивниот одлив по секој основ. За ова прашање јас не можам да се обратам до Студентскиот парламент при УКИМ (како што наведовте во последниот одговор по моето барање)бидејќи вие ги поседувате овие информации, а не СПУКМ. Ве молам, согласно законот за информации од јавен карактер да ми доставите детални финансиски извештаи за трошењето на парите по основ на ИКСА од 2007 до 2013 година за да имам увид во направените трошоци по оваа основа.

Со почит,

Благица

Врска до ова

Од: Tome Bassevski
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Ректорат-Скопје


Attachment za blagica.txt
0K Download View as HTML

Attachment utf 8.docx
482K Download View as HTML


[Subject only] Fwd: Fwd: za blagica

прикажи ги наведените секции

Врска до ова

Од: Tome Bassevski
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Ректорат-Скопје

Pocituvana Blagica, elektronskiot zapis so baranjeto za dopolnuvanje na
vaseto baranje so baranite podatoci
vi bese isprateno na 9.6.2014 godina vo 22.04 casot, no utrovo zabelezav
deka sum ja pogresil adresata,
pa namesto df, imav staveno dt, pa poradi toa ne ste go dobile e-mailot.
Za storenata greska vi se izvinuvam.
Pozdrav. Imajte ubav den.

Врска до ова

Од: Tome Bassevski
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Ректорат-Скопје


Attachment SCAN0001.PDF.pdf
674K Download View as HTML


Врска до ова

Од: Tome Bassevski
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Ректорат-Скопје


Attachment SCAN0001.PDF.pdf
445K Download View as HTML


Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Ректорат-Скопје: