Годишен извештај за примени пријави од укажувачи за 2017 и 2018 година.

Маја Вељанова го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Државна комисија за спречување на корупцијата

Во моментов се чека на одговор од Државна комисија за спречување на корупцијата, мора да одговорат за 30 дена и вообичаено најдоцна до (детали).

Од: Маја Вељанова

Delivered

Почитувани претставници на Државна комисија за спречување на корупцијата,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Годишен извештај за примени пријави од укажувачи за 2017 и 2018 година.

Со почит,

Маја Вељанова

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Државна комисија за спречување на корупцијата: