Дигитален проектор

Denkovski Dragan го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“-Куманово

Одговорот на ова барање е со многу пречекорен рок. Според законот, под сите околности, НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“-Куманово требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на внатрешна ревизија.

Од: Denkovski Dragan

Delivered

Почитувани претставници на НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“-Куманово,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Колку пати е користен до сега дигиталниот проектор кој го поседувате за јавни проекции (публика) до сега, и каков е планот да биде користен до крајот на 2014, односно во текот на 2015 година?

Во неделава што измина, на фестивалот `Манаки` во Битола, играа два македонски филма помогнати од Министерство за култура (`До балчак` и `Децата на сонцето`). Кога тие ќе бидат прикажани во Куманово?

Со почит,

Denkovski Dragan

Врска до ова

Од: Centar za kultura - Kumanovo
НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“-Куманово

Почитуван,

Вашето барање е предадено во архивата и проследено до службите.
Навремено ќе бидете известени согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.).

Со почит,

Национална установа
Центар за култура “Трајко Прокопиев“
Куманово, Македонија

+389 31 415-099 централа
+389 31 416-333 централа

прикажи ги наведените секции

Врска до ова

Од: Denkovski Dragan

Delivered

Почитувани претставници на Centar za kultura - Kumanovo,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Податоци во врска со користење дигитален проектор.

Со почит,

Denkovski Dragan

Врска до ова

Од: centarkult@t-home.mk
НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“-Куманово

Во врска со вашето барање за слободен пристап до информации од јавен
карактер Вие сте должни да се обратите до нас со лични податоци,( матичен,
адреса, тел. за контакт) и да ни доставите барање во вид на образец кој се
наоѓа на веб страната на Комисијата за заштита на правото за слободен
пристап до информации од јавен карактер, Со почит Арсим Селмани, правен
референт 031 415 099

Врска до ова

Од: Denkovski Dragan

Delivered

Почитувани претставници на [email address],

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Пратениов мејл е замена за образецот кој го барате.
Зошто би постоел сајтов за слободен пристап, ако мора да се пополнуваат листови и да се носат по шалтери.

Електронскава комуникација е за побрзо и поефикасно информирање.

Со почит,

Denkovski Dragan

Врска до ова

Од: Denkovski Dragan

Delivered

Почитувани претставници на [email address],

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Колку пати е користен до сега дигиталниот проектор кој го
поседувате за јавни проекции (публика) до сега, и каков е планот да
биде користен до крајот на 2014, односно во текот на 2015 година?

Со почит,

Denkovski Dragan

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“-Куманово: