Не знаеме дали последниот одговор на ова барање содржи информации или не – ако сте вие Ристо Топалов Ве молиме најавете се и известете ги сите.

Број на лични карти

Ристо Топалов го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Министерство за внатрешни работи

Ова барање има непознат статус. We're waiting for Ристо Топалов to read a recent response and update the status.

Од: Ристо Топалов

Почитувани претставници на Министерство за внатрешни работи,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Вкупен број на издадени лични карти во Р.Македонија. Број на издадени двојазични лични карти во Р.Македонија.Број на издадени лични на жители со место на живеење, Град Скопје.

Со почит,

Ристо Топалов

Врска до ова

Министерство за внатрешни работи


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment .txt
2K Download View as HTML


This is the mail system at host ip-10-58-137-127.eu-west-1.compute.internal.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[МВР е-пошта за барање]>: host uivrsa02.moi.gov.mk[195.26.144.5] said: 550
[МВР е-пошта за барање]... No such user (in reply to RCPT TO command)

Врска до ова

Не знаеме дали последниот одговор на ова барање содржи информации или не – ако сте вие Ристо Топалов Ве молиме најавете се и известете ги сите.

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Министерство за внатрешни работи: