Ова е HTML верзија од прилогот за барањето за слободен пристап до информации 'ловско стопанство Тиквеш'.

Date: Wed, 28 Dec 2016 15:10:00 +0000
Subject: Барање за слободен пристап до информации - ловско стопанство Тиквеш
From: "Станислава Дончева" <[FOI #257 е-пошта]>
To: "Барања за Слободен пристап до информации од јавен карактер за Државен инспекторат за шумарство и ловство" <[Државен инспекторат за шумарство и ловство е-пошта за барање]>

Почитувани претставници на Државен инспекторат за шумарство и ловство,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:
Молам да одговорите има ли ловско стопнство до Тиквеш (Tikvesh Game Reserve)? Ако има, како се вели, колку е големо, има ли слободна и заградена ловџиска територија и чија сопственост е тоа? Кои животни се ловат легално во него?

Форма во која се бара информацијата:
- б) препис
- в) фотокопија
- г) електронски запис

Начин на доставување на информацијата:
е-маил: [email address]

Со почит,
Станислава Дончева
28.12.2016 година

-------------------------------------------------------------------

Ве молиме користете ја оваа адреса за е-пошта за сите одговори на ова барање:
[FOI #257 е-пошта]

Дали [Државен инспекторат за шумарство и ловство е-пошта за барање] е грешна адреса за слободен пристап до информации барањето до Државен инспекторат за шумарство и ловство? Ако да, Ве молиме контактирајте не преку оваа форма:
http://slobodenpristap.mk/change_request/new?body=drzhavien_inspiektorat_za_shumarstvo_i_lovstvo

Оградување: Оваа порака како и секој одговор кој ќе го направите ќе биде објавен на интернет. Нашите политики за приватност и авторски права:
http://slobodenpristap.mk/help/officers

Ако овој сервис ви е корисен за добивање информации од јавен карактер, замолете го вашиот веб-администратор да направи врска до нас од вашата организациска страна.


-------------------------------------------------------------------