Ова е HTML верзија од прилогот за барањето за слободен пристап до информации 'Компании во индустриска зона Чојлија'.