Ова е HTML верзија од прилогот за барањето за слободен пристап до информации 'Број на лични карти'.

Date: Thu, 12 Dec 2013 16:22:21 +0000
Subject: Барање за слободен пристап до информации - Број на лични карти
From: "Ристо Топалов" <[email address]>
To: "Барања за Слободен пристап до информации од јавен карактер за МВР" <[email address]>

Почитувани претставници на Министерство за внатрешни работи,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Вкупен број на издадени лични карти во Р.Македонија. Број на издадени двојазични лични карти во Р.Македонија.Број на издадени лични на жители со место на живеење, Град Скопје.

Со почит,

Ристо Топалов

-------------------------------------------------------------------

This is an FOI request done via the Слободен пристап website. This footer has been overriden by the sample Alaveteli theme.

Оградување: Оваа порака како и секој одговор кој ќе го направите ќе биде објавен на интернет. Нашите политики за приватност и авторски права:
http://slobodenpristap.mk/help/officers

Ако овој сервис ви е корисен за добивање информации од јавен карактер, замолете го вашиот веб-администратор да направи врска до нас од вашата организациска страна.


-------------------------------------------------------------------