Видете и пребарајте барања (page 2)

  

пронајдени се 107 барања за слободен пристап до информации од јавен карактер

ЈК Пролетер - Ресен
Барањето е испратено до Државен комунален инспекторат од Elena на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Државен комунален инспекторат, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен каракт...
Развод на бракот
Барањето е испратено до Основен суд Скопје 2 од Arta на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Основен суд Скопје 2, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Служ...
Почитувани претставници на Државна комисија за спречување на корупцијата, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации...
Информација за високообразовни установи
Барањето е испратено до Министерство за образование и наука од Vesna Poposka на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани, би сакала да ве замолам, врз основа на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактерер да ми доставите листа на приватни вис...
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Thi...
Delivery has failed to these recipients or groups: [1]Барања за Слободен пристап до информации од јавен карактер за Фонд на пензиското и инвалидскот...
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Thi...
Изречени санцкии и казни кон угостителски објекти
Барањето е испратено до Државен, санитарен и здравствен инспекторат од Natasha Petkova на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Државен, санитарен и здравствен инспекторат, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации о...
Изречени санцкии и казни поради прекршоци
Барање до Државен пазарен инспекторат од Natasha Petkova. Појаснето од Natasha Petkova на .
Одамна е поминат рокот.
Потребна е листа на санцкии изречени во изминатите 3 години (септември 2013 година- септември 2015 година)
Регистар на кафе барови и кафе клубови
Барањето е испратено до Министерство за економија од Natasha Petkova на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Министерство за економија, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (...
Регистар на категоризирани ресторани
Барањето е испратено до Министерство за економија од Natasha Petkova на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Министерство за економија, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (...
Издадени лиценци за вршење на угостителска дејност
Барањето е испратено до Министерство за економија од Natasha Petkova на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Министерство за економија, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (...
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Thi...
Почитувани претставници на Општина Дебар, Почитувана Мајлинда Тимот на ЏЕФ Македонија го достави објаснувањето на вашето барање преку електронската...
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Барањето е испратено до Општина Дебар од ЏЕФ Македонија на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Општина Дебар, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен вес...
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Барањето е испратено до Општина Дебар од ЏЕФ Македонија на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Општина Дебар, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен вес...
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Барањето е испратено до Општина Дебар од ЏЕФ Македонија на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Општина Дебар, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен вес...
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Барањето е испратено до Општина Дебар од ЏЕФ Македонија на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Општина Дебар, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен вес...
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Барањето е испратено до Општина Дебар од ЏЕФ Македонија на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Општина Дебар, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен вес...
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Барањето е испратено до Општина Дебар од ЏЕФ Македонија на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Општина Дебар, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен вес...
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Барањето е испратено до Општина Дебар од ЏЕФ Македонија на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Општина Дебар, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен вес...
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Барањето е испратено до Општина Дебар од ЏЕФ Македонија на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Општина Дебар, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен вес...
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Барањето е испратено до Општина Дебар од ЏЕФ Македонија на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Општина Дебар, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен вес...
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Барањето е испратено до Општина Дебар од ЏЕФ Македонија на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Општина Дебар, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен вес...
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Барањето е испратено до Општина Дебар од ЏЕФ Македонија на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Општина Дебар, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен вес...